Nedostatek léků v lékárnách ohrožuje pacienty i zdravotnický systém: Novela lékového zákona jako řešení

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.com

Nedostatek léků a zdravotnického vybavení ohrožuje jak pacienty, tak celý zdravotnický systém. Tento problém se neustále zhoršuje a krize spojená s pandemií Covid-19 na situaci výrazně poukázala. Na stole je však novela lékového zákona, která by s tím spojené nekonečné obíhání lékáren může zamezit.

Pokud pacienti nemají přístup k potřebným léčivům, jejich zdravotní stav se může zhoršit. To platí zejména pro pacienty s vážnými nebo chronickými onemocněními, kteří jsou závislí na pravidelné léčbě. Nedostatek léků může ovlivnit jejich schopnost správně řídit nemoc, nebo vést ke komplikacím a zhoršení jejich zdravotního stavu. Ohroženy jsou také možnosti lékařů při předepisování optimální léčby pro své pacienty. To může vést k potenciálně méně účinným alternativám nebo dokonce ke změně léčebného plánu, což může negativně ovlivnit výsledky léčby. Problémem může být zatížen i zdravotnický systém, protože pacienti se budou snažit získat nedostatková léčiva. Může to znamenat  zvýšené obíhání lékáren, vyšší objem objednávek a delší čekacím dobám. Zdravotnický personál se tak může potýkat s větším zatížením a vyčerpáním zdrojů. V neposlední řadě mohou vzniknout i negativní dopady na ekonomiku. Pacienti, kteří nemohou získat potřebná léčiva v místě, kde žijí, mohou být nuceni hledat alternativní zdroje, což může znamenat vyšší náklady na cestování nebo objednávání léků ze zahraničí. To může vést k finanční zátěži pro pacienty a také pro zdravotní pojišťovny. Celkově vzato, nedostatek léků v lékárnách může způsobit vážné riziko pro pacienty a představovat výzvu pro fungování zdravotnického systému.

S nedostatkem léčiv jsme se mohli setkat na vlastní kůži. Na konci března 2020 vydala Evropská aliance pro fakultní nemocnice varování o možné hrozbě vyčerpání některých zdravotnických zásob. Příčinou byla rostoucí poptávka po specifických anestetikách, antibiotikách, látkách uvolňující svaly a léčivech, která sloužila jako náhrada při léčbě Covid-19. Situaci v době zhoršilo také to, že došlo ke snížení produkce v Evropě. Následovali logistické problémy, zákaz vývozu a hromadění zásob díky zdravotní krizi. Podle Evropského parlamentu se mezi lety 2000 až 2018 nedostatek léků v Evropě zvýšil dvacetinásobně a poptávka po široce používaných produktech tak strmě stoupá.

Možná se blýská na lepší časy. Sněmovna by měla dostat na stůl novelu lékového zákona. Ta sice nemůže zcela zabránit jakýmkoliv výpadkům léků na předpis, má však minimalizovat dopad na veřejnost. „Budeme schopni zajistit, že pacienti nebudou běhat od lékárny k lékárně, a bude zajištěna plošná dostupnost. Budeme vědět, že problém nastane. Včas a skrz nástroje, které máme, zajistíme léčiva odjinud,“ prozradil pro zpravodajství Novinky.cz náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Při hrozícím nedostatku léků by mělo dojít k označení produktu „omezenou dostupností“, přičemž výrobce musí zaručit, že když jejich dodávky přeruší, neučiní tak ještě po dobu dalšího jednoho měsíce. Pokud měla společnost takovýto problém již v minulosti, garance bude dvouměsíční.