Nedá sa všetko zmeniť zo dňa na deň, ale hodnotenie obranných plánov do budúcna už bude pozitívne, sľubuje Naď

Autor: Redakce

Jaroslav Naď (OĽaNO) presvedčený, že hodnotenie za rok 2023 a 2024 bude pozitívne.

 

 

Slovensko je pozitívne hodnotené za zvyšovanie obranných výdavkov s cieľom dosiahnuť ich úroveň vo výške dvoch percent HDP, čím splnilo časť svojho záväzku zo samitu NATO vo Walese. Vyplýva to z Informácie pre vládu SR z procesu hodnotenia obranných plánov SR 2021/2022, ktorú predložilo Ministerstvo obrany SR a vláda vzala na vedomie. Cieľom materiálu bolo informovať o procese a výsledkoch hodnotenia obranných plánov členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy v rámci procesu obranného plánovania NATO. Ako uviedlo MO SR v predloženom informatívnom materiáli, pre Slovensko je hlavnou určenou prioritou vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády. Z hodnotenia však vyplýva, že aj napriek tomu, že počas procesu hodnotenia predstavilo NATO konkrétne kroky, ktoré povedú k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne ťažkej mechanizovanej brigády, v správe je negatívne hodnotený termín ukončenia jej budovania, a to z dôvodu oneskorení pri budovaní spôsobilostí a nedostatočného financovania v minulosti. Zo správy vyplýva, že SR bude schopná poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu až od roku 2035. Vzhľadom na fakt, že Slovensko prijalo záväzok poskytnúť túto jednotku od roku 2018 v silách nižšej pripravenosti a od roku 2027 v silách vyššej pripravenosti, ide o veľmi výrazné oneskorenie. Zo správy tiež vyplýva, že SR má plne zdrojovo zabezpečené plány rozvoja spôsobilosti.

 

 

NATO oceňuje podpísané zmluvy s priemyslom na húfnice a potrebnú techniku v oblasti bojovej podpory a zabezpečenia. Z hodnotiacej správy však vyplýva, že SR musí ešte podpísať zmluvu s priemyslom na pásové bojové vozidlá, obstarať moderné tanky ako aj investovať viac do rozvoja jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Z hodnotenia tiež vyplýva, že SR splní väčšinu cieľov spôsobilostí z oblasti vzdušných síl. Okrem výmeny 3D rádiolokátorov, nových vrtuľníkov a nadzvukového letectva má Slovensko dbať aj na to, aby technika vzdušných síl disponovala interoperabilnými komunikačnými a informačnými systémami a bola vybavená vhodnými prostriedkami vlastnej ochrany. Úroveň výcviku leteckých posádok podľa správy zaostáva za štandardom NATO. SR s určitými kvalitatívnymi obmedzeniami kvantitatívne plní svoje ciele spôsobilostí síl NATO pre špeciálne operácie. S obmedzeniami plní SR ciele aj v oblasti podporných jednotiek. „Z dôvodu limitovaných personálnych kapacít a výcvikových príležitostí však nedisponuje kompletnou požadovanou expertízou,“ uviedlo MO SR, pričom NATO z tohto dôvodu odporúča, aby SR poskytovalo svojmu personálu viac príležitostí na výcvik a rozvoj. Ako uviedlo MO SR, na konci roku 2021 bol počet príslušníkov Ozbrojených síl SR 13 058, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast približne o 3 percentá. V rezorte súčasne pracovalo 3 864 civilných zamestnancov. Slovenská republika plánuje do roku 2035 zvýšiť počet príslušníkov OS SR na približne 22 000. „V súčasnosti však existujú oblasti akútneho nedostatku personálu,“ informovalo MO SR. „Napriek zavedeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem obyvateľstva o službu v OS SR a zvýšiť počet osôb zaradených do záloh a aktívnych záloh OS SR, bolo na konci roku 2021 vycvičených iba 135 členov aktívnych záloh,“ uviedlo MO SR s tým, že v súčasnosti uvažuje o novom modeli aktívnych záloh. Úroveň civilnej pripravenosti a odolnosti sa v SR podľa NATO kontinuálne zvyšuje vo väčšine základných požiadaviek. Napriek kritickej správe smerom k SR je dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) presvedčený, že hodnotenie za rok 2023 a 2024 bude pozitívne.

 

 

Budúce pozitívne hodnotenie šéf rezortu obrany očakáva na základe toho, čo sa rezortu podarilo v tomto volebnom období urobiť a zazmluvniť. „Nedá sa všetko zmeniť zo dňa na deň, ale postup je veľmi pozitívny a už máme spätnú väzbu od NATO za to, čo sa nám podarilo za minulý rok,“ uviedol Naď s tým, že pozitívne dopady budú pretavené do tohto a do budúceho roku. Správa za minulé roky je kritická najmä vzhľadom na budovanie ťažkej mechanizovanej brigády, kde sa vytvorilo veľké omeškanie. Zo správy vyplýva, že SR bude schopná poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu až od roku 2035. „Meškáme s ťažkou mechanizovanou brigádou už roky, pôvodný prísľub bol do roku 2008, no vďaka opatreniam, ktoré sme urobili bude dokončená skôr než do roku 2035,“ uviedol Naď. Minister obrany je presvedčený, že ak bude budúca vláda, ktorá príde po voľbách, rovnako pokračovať v modernizácii ozbrojených síl, tak budú reflektované požiadavky, ktoré má Slovensko k ťažkej mechanizovanej brigáde, ako aj k základným úlohám ozbrojených síl. „Problémom minulosti bolo to, že sa nakupovalo čokoľvek iné, len nie to, čo bola reálna potreba, čo očakávalo aj NATO, že bude SR obstarávať kvôli komplexným potrebám všetkých ozbrojených síl v rámci severoatlantickej aliancie,“ doplnil Naď a dodal, že pozitívne vnímané je obstaranie pásovej a kolesovej ťažkej techniky, rovnako ako húfnice Zuzana 2. Za pozitívum pokladá aj navyšovanie počtov vojakov, ktorým sa rovnako plnia záväzky v rámci ťažkej mechanizovanej brigády.

 

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook