Ministerstvo zdravotníctva predstavilo nové rozdelenie nemocníc

Autor: Redakce
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo v piatok základnú kostru novej nemocničnej siete. 


Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc. „V súčasnosti sú podmienene vyhodnotené len povinné medicínske programy od druhej úrovne nemocníc. V následnej fáze budú kategorizované ďalšie programy. “Inými slovami, ak konkrétne oddelenie v nemocnici nie je zaradené pod povinný medicínsky program, prvá fáza kategorizácie sa tohto oddelenia netýka,„ vysvetlil dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Podotkol, že prvá fáza sa rovnako netýka špecializovaných zariadení.
Nemocnicou piatej úrovne sa stala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) spolu s partnerskými nemocnicami. „Okrem komplexnej starostlivosti z ostatných úrovní sa zameria aj na výkony vysokošpecializovanej starostlivosti s veľmi zriedkavými výskytom. Ilustračným príkladom je transplantácia srdca,“ priblížil rezort.


Nemocnicami štvrtej úrovne sa stanú Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. „Zároveň, bude úlohy štvrtej úrovne plniť aj UNB,“ doplnil rezort. Okrem komplexnej starostlivosti nižších úrovní budú nemocnice poskytovať aj špecializovanú starostlivosť s nízkou početnosťou, napríklad vysoko komplexné výkony v neurochirurgii či kardiochirurgii. Do tretej úrovne boli podmienene zaradené Univerzitná nemocnica Martin, Fakultné nemocnice Trnava, Nitra, Trenčín, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Sieť nemocníc tretej úrovne dopĺňajú aj tri nemocnice vyšších úrovní. „Pacienti v nich nájdu komplexnú akútnu a plánovanú starostlivosť, od starostlivosti o akútne ťažké úrazy cez onkochirurgické zákroky až po intervenčnú liečbu,“ ozrejmilo MZ. Nosná časť zdravotnej starostlivosti, viac ako 75 percent všetkých hospitalizácií, bude poskytovaná nemocnicami prvej a druhej úrovne, ktorých je viac ako 50. V nemocniciach druhej úrovne bude poskytovaná štandardná starostlivosť v pôrodníctve, výmeny kĺbov či základné chirurgické zákroky. Ministerstvo zohľadňovalo pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní päticu podmienok, a to počet potenciálnych pacientov v rámci spádovej oblasti nemocnice, časovú dostupnosť zariadenia, plnenie minimálnych počtov úkonov, špeciálne personálne zabezpečenie a existenciu povinných programov.
Výsledky druhej fázy kategorizácie nemocníc ministerstvo zverejní v prvom štvrťroku 2023. Od roku 2024 kategorizáciu prevezme komisia pre tvorbu siete, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých relevantných subjektov. Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Reforma má definovať nárok pacienta, zabezpečiť vyššiu a dostupnú kvalitu zdravotnú starostlivosť, stanoviť jasné čakacie lehoty a stabilizáciu siete nemocníc. Nemocniciam má priniesť finančnú stabilitu, transparentné pravidlá či jednoznačnú priorizáciu investícií.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook