Ministerstvo školstva spúšťa finančnú pomoc školám

Autor: Redakce

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustilo zber údajov s názvom Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023.

Tento zber údajov bude vyhodnocovaný priebežne na mesačnej báze. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval dočasne poverený šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Cieľom ministerstva je podľa Horeckého doručiť finančnú pomoc všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov a špeciálnym materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy v plnej miere. „Tento zber údajov je zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere, čo znamená, že dostanú finančné prostriedky, ktoré predstavujú nárast cien pri spotrebovanej cene komodity nad 99 eur/MWh za zemný plyn a 199 eur/MWh za elektrickú energiu, ale aj do 99 eur/MWh a 199 eur/MWh pokiaľ tohtoročné ceny, ktoré sú im vyúčtované, sú vyššie oproti cenám, ktoré mali v roku 2022,“ vysvetlil Horecký.

Podľa rezortu školstva školy dostanú finančné prostriedky v plnej miere nad úroveň platieb v minulom roku. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom dohodovacieho konania. Elektronický formulár je sprístupnený na webovej stránke energie2023.iedu.sk.

„Naším cieľom bolo vyrokovať najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvislosti s nárastom cien energií pre všetky školy a školské zariadenia pre všetkých zriaďovateľov,“ doplnil minister. Konkrétne informácie k finančnej pomoci v plnej miere v roku 2023, spôsobu, akým zabezpečí MŠVVaŠ SR finančné prostriedky pre školy, ako aj metodickú príručku, návod na vyplnenie formulára a najčastejšie otázky a odpovede sú zverejnené na webovej stránke rezortu školstva.

 

 

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook