Ministerstvo informovalo, že cieľom tohto je okrem iného, aj zvýšenie výkonu súdnej moci

Autor: Redakce
Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Vláda schválila posun spustenia súdnej reformy do praxe o päť mesiacov. Návrh ministerstva spravodlivosti reaguje na situáciu spojenú s jej zavádzaním. Novela zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov posúva termín účinnosti reformy z 1. januára na 1. júna 2023. Vláda na večernom stredajšom online rokovaní schválila k návrhu aj skrátené legislatívne konanie. Počas zasadnutia kabinetu cez deň rokovanie o tomto bode prerušili. "V záujme riadneho zabezpečenia personálnych a organizačno-technických príprav sa javí ako nevyhnutné vytvorenie dodatočného časového priestoru na implementáciu reformy súdnej mapy v trvaní piatich mesiacov," uviedlo ministerstvo.
Návrhom novely zákona sa podľa neho vykonávajú aj korekcie schválenej právnej úpravy. Zameriavajú sa na vytvorenie lepších predpokladov pre funkčnosť súdov dotknutých reformou súdnej mapy z hľadiska ich personálneho obsadenia, a to najmä vo vzťahu k správnym súdom. "Pevne verím, že nami navrhované riešenia získajú podporu aj na úrovni Národnej rady SR, vďaka čomu budeme môcť reformu zodpovedne pripraviť tak, aby slúžila v prospech ľudí a spravodlivosti," reagoval po rokovaní vlády minister spravodlivosti Viliam Karas. Posunu podľa jeho slov predchádzalo podrobné vyhodnotenie stavu prípravných prác a hĺbkové konzultácie so všetkými zainteresovanými. "Na potrebe posunúť účinnosť prijatých zákonov je všeobecná odborná zhoda," doplnil.


Ministerstvo informovalo, že návrh novely zákona bol podrobne prekonzultovaný aj v súvislosti so záväzkami Slovenska vo vzťahu k plánu obnovy. Podľa neho budú môcť byť vďaka dodatočnému časovému priestoru na implementáciu reformy riadne a včas splnené. Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.

ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk