Ministerstvo dopravy zvyšuje bezpečnosť železníc. Na názor sa spýtalo i rušňovodičov

Autor: Redakce

Neobvyklú anketu spustilo v priebehu leta ministerstvo dopravy a úrad dráh. Účastníkmi  tohoto prieskumu boli rušňovodiči, ktorí sú v dennom kontakte so všetkými problémemami na českej železnici, a tak majú prehľad o tom, čo by sa malo zlepšiť, a čo ich naopak v práci brzdí.

Okrem opatrení, ktoré sú zavádzané práve v súvislosti na túto anketu sú důležitou témou i simulátory pre výcvik rušňovodičov. Po novom ich kupuje ČD Cargo, dva majú k dispozícii České dráhy. Pre výcvik všetkých rušňovodičov na simulátoroch teda nie je v ČR dostatočná kapacita.

Na anketu, ktorú zadalo ministerstvo dopravy v spolupráci s dráhovým úradom, odpovedalo celkovo  2499 rušňovodičov. Otázky pre anketu spracoval Dopravný vzdelávací inštitút (DVI), ktorý je v oblasti vzdelávania jednotkou a trhu. Z ankety vzišlo niekoľko základných zistení. Jednoznačným pozitívom je, 89,37 % rušňovodičov chce túto prácu vykonávať i naďalej. A 89, 37 % respondentov ju súčasne považuje za zodpovednú.

53,86 % respondentov sa domnieva, že prevádzkové predpisy zvyšujú administratívnu záťaž. Ďalších 34,42 % dokonca spomína, že sú tieto predpisy ťažko pochopitelné. Taktiež upozornili na technický stav vozidieľ. Neočakáváné drobné prevádzkové poruchy na vozidlách sa podle väčšiny z nich objavujú niekoľkokrát do mesiaca. Výkony im komplikujú aj časté závady na infraštruktúre a výluky. Toto spomenulo 44 % rušňovodičov. Veľkou témou bude tiež zlepšenie podmienok zázemia na oddych rušňovodičov, ktoré v niektorých prípadoch nie je vyhovujúce, v iných je dokonca v stave a nezariadené.

Ministerstvo dopravy zverejnilo päť základných bodov, na ktoré sa hodlá zamerať v spolupráci s dráhovým úradom. na které se v kooperaci s Drážním úřadem hodlá na základě zjištění z dotazníku pro strojvedoucí zaměřit:

  1. Sprehľadnenie prevádzkových predpisov a nastavenie jasného procesu při ich vydávaní vrátane analýzy zmien, prehľadného vybavenia pripomienok a dostatečného času na ich vybavenie.
  2. Dôsledná kontrola dodržovania postupov v rámci certifikovaného procesu údržby železničných vozidiel (ECM) zo strany úradu dráh ktorá priamo ovplyvňuje technický stav vozového parku ČR a zariadenia do výkonnostních ukazateľov ČD.
  3. Rozsiahlejšie využitie tabletov pre informovanie rušňovodičov o zmenách a výlukách na infraštruktúre, dôsledná kontrola kritických prvkov infraštruktúry a uplatnenie opatrení k zvýšeniu spoľahlivosti a transparentnosti siete správy železníc.
  4. Dopravcovia obdržia zoznam miest, najčastejšie označených za nevyhovujúce pre oddych rušňovodičov s výzvou k náprave stavu, ktorý má sekundárny dopad na bezpečnost chodu.
  5. Výzva dopravcom k zaisteniu logickejšieho zloženia zmien a dostatečného času na prípravu pred odchodom vlaku.

Témou sú však i simulátory pre rušňovodičov. Vďaka cvičným jazdám na nich sa môžu stretnúť s krízovými situáciami, ktoré sa im môžu stať aj počas jazdy. Dopravný vzdelávací inštitút, ktorý prevádzkuje jediné dva simulátory, ktoré zatiaľ v ČR sú, necháva do cvičných jázd naprogramovať napríklad siuácie, kedy do priestoru koľajiska vojde auto. Pokiaľ sa rušňovodič následne s takouto situáciou stretne v reálnej oremávke, ušetrí důležité sekundy a bude vedieť čo robiť s chladnou hlavou.

Zatiaľ čo okolité štáty tieto simulátory využívajú vo veľkom množství, veľkým vzorom by malo byť najmú Nemecko, v ČR je táto situácia iná. Dva simulátory majú České dráhy a ich prevádzka je takmer nepretržitá. Ďalší simulátor si objednalo i ČD Cargo, ktoré je v tomto obore najväčším príkladom.

Nákup ďalšieho simulátora zvažuje spoločnosť METRANS. Pokiaľ by českí rušňovodiči mali k dispozícii 4 simulátory, bylo by reálne, aby raz ročne absolvoval 60 minutovú jazdu každý z nich. Výcviky na simulátorech nie sú povinné. To sa však môže v budúcnosti zmeniť úpravou legislatívy. Potom by výcvik musel absolvovať každý rušňovodič.

Rušňovodičom môžu bežne pomáhať i aplikácie, ktoré elektronizujú dáta a spájajú informácie od správcu infaštruktúry s informáciami od dopravcov.  Takú aplikáciu dnes používajú rušnovodiči ČD Cargo. Zaujem o túto technickú pomôcku, ktorú majú rušňovodiči k dispozícii na tabletoch, majú aj ČD, ktoré v súčasnosti hľadajú zhotoviteľa.