Mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na štvrtý pokus

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: pixbay.com

Dnes, 21. septembra, sa v Národnej rade Slovenskej republiky uskutočnil pokus otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorej cieľom bolo riešiť problematiku zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici. Napriek štyrom pokusom sa plénum opäť nepodarilo uznášaniaschopne získať, a to ani na tento štvrtý pokus.

Týmto sa mimoriadna schôdza stala ďalším príkladom politických komplikácií, ktoré bránia riešeniu otázok týkajúcich sa kontroly na hraniciach.