Expertka na výživu Slimáková: Děti házíme přes palubu. Škody na nich jsou obrovské!

Autor: ps

Známá výživová poradkyně a odbornice zdravého životního stylu Margit Slimáková se na svém blogu na serveru Aktualne.cz zamyslela nad tím, jak moc přenášejí koronavirus děti. Podle ní, děti představují výrazného přenašeče infekce, neznamená to ale, že je máme obětovat. Odkazuje na stanovisko Asociace Waldorfských škol, která poukazuje na škodlivost hygienických opatření a brojí za úpravu a přehodnocení. Slimákovou mrzí, že takové zastání nenalezli školáci u ministerstva školství či klasických škol. 

Slimáková, která mimo jiné vyznává názor, že základem zdraví není farmakoterapie, ale kvalitní strava, zdravý životní styl a dobrá nálada, na začátku svého blogu rekapitule. „Většinou se asi shodneme, že virus SARS-CoV-2 zabíjí. Riziko zásadně stoupá s věkem a vážnými nemocemi. Tento virus dokonce výjimečně připraví o život i mladší lidi“, popisuje odbornice na zdravotní prevenci a výživu s tím, že  v některých případech potíže přetrvávají i několik týdnů po nákaze.

Vedle toho ale razantně poukazuje i na fakt, že vedle covidu samotného, zabíjí i  restrikce. „Dramatická omezení, jako jsou zavřené školy, hřiště a sportoviště, omezené cestování, zavřené provozy a likvidace celých odvětví, také zabíjejí. Pravda je, že zpravidla ne okamžitě“, přirovnává ke covidu důsledky vládních opatření, které jsou podle ní spíše dlouhodobějšího charakteru a dopadají na ty nejméně ohrožené virem.

Odbornice, která pomáhá se zaváděním zdravé výživy ve školách, institucích a firmách apeluje, že nesmíme opomínat také roli strachu.  „Někoho třeba může okamžitě zabít zánět zubu, protože je vyděšený a nejde k zubaři. Rozběhlé deprese a úzkosti mohou ubližovat desítky let. Ohrožené vzdělání, a v důsledku pak ekonomické postavení, zajištění vlastního života a rodiny může pro některé znamenat celoživotní trauma“, připomíná Slimáková a dodává, že horší vzdělání a socioekonomický status také omezují možnost zdravějšího života, zvyšují riziko nemocí, zkracují život.

Sama si pak pokládá několik otázek. „Můžeme zachraňovat bez obětí? Kde jsou hranice zachraňování a poškozování zdraví? Máme chránit zranitelné za každou cenu? Kolik úmrtí na covid nebo respirační infekce obecně je přípustných? Je v pořádku házet přes palubu děti a dospívající?“, zamýšlí se s tím, že sama čím dál více nabývá pocitu, že jedině nesmrtelnost lze být považována za cíl.

Škody na dětech jsou obrovské

Ve svých úvahách pokračuje a zamýšlí se, jak dlouho budou školáci doma, zda dojde ke zrušení jejich hraní, vzdělávání, kamarádů a skutečné výuky. Klade si také otázku, kde stojí ona pomyslná hranice. „Podle mého názoru už byla překročena a škody na mnoha dětech jsou obrovské. Pro upřesnění: jsou ročníky, které do školy nesměly od března, po 4 týdnech v září jsou opět zavřené doma bez jakékoliv vyhlídky a plánu, jestli se budou moci do škol a gymnázií vrátit a kdy“, zdůrazňuje s tím, že zastání žáků bohužel nezaznamenala u ministra školství, ani u tradičních škol. Žáků se ale zastala asociace Waldorfských škol. Odbornice na zdravý životní styl tak cituje některé pasáže z otevřeného dopisu asociace směrovaný předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu. Margit Slimáková vyjadřuje jistou dávku lítosti nad tím, že takto za školáky nebojuje ministerstvo školství či pedagogové, ale právě jen Asociace Waldorfských škol.

Waldorfské školy brojí proti opatření

„Školy potřebují smysluplná hygienická opatření, ale ta nesmějí vést k tomu, že by u dětí a dospívajících vzbuzovala strach z mezilidských vztahů a žáky izolovala od rozvoje jejich dovedností“, zní ze strany asociace s tím, že distanční výuka nemůže nahradit presenční formu studia. Asociace také vystupuje proti nošení pokrývek úst a nosu. „Zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně“, píše se v prohlášení s tím, že děti se učí empatii a dalším sociálním dovednostem z mimiky tváře. Asociace alternativních škol také požaduje umožnění prezenční výuky na základních a středních školách, nebo investice do oblasti zdraví a rozvoje imunity dětí a dospívajících.

Waldorfská pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program, který se na první pohled liší od klasických škol tím, že se například nepoužívají učebnice, ani klasické známkování. Je kladen důraz na umělecké předměty, pracovní a řemeslné činnosti, na výuku prožitkem a memorování rytmem. „Vedle „tradičních“ předmětů tu nalezneme např. i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství, atd. Touto rozmanitostí nabídky se chtějí učitelé waldorfských škol co nejvíce přiblížit stavu, kdy každé dítě pro sebe najde v učebním plánu něco v čem bude mít šanci vyniknout – zužuje se tak rozdíl mezi méně a více nadanými nebo zručnými“, píše se na stránkách asociace škol s tím, že snahou škol je také dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami.

Podle epidemiologů vzdělávací zařízení představují jedny z nejčastějších ohnisek nákazy. Proto vláda přistoupila k přísnému opatření a školy zavřela. Kdy děti zpátky usednou do lavic, zatím není jasné. Původně se žáci měli vrátit do škol po podzimních prázdninách, to se ale nestalo. Školy zůstaly zavřené.