Leyenová sa intenzívne pripravuje na mimoriadny summit v Prahe! Prioritou summitu bude hlavne plán na rekonštrukciu Ukrajiny

Autor: Redakce
Energetická kríza v EÚ je vážna, vstúpila do novej fázy, a preto len spoločný európsky postup môže znížiť náklady na energie pre rodiny a podniky a zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre túto a ďalšiu zimu.

 

 

Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v liste šéfom vlád a štátov, ktorí sa vo štvrtok zídu na mimoriadnom dvojdňovom summite EÚ v Prahe. Šéfka EK v otvorenom liste upozornila, že hoci ceny plynu v posledných týždňoch klesli, zostávajú veľmi vysoké a predstavujú veľkú záťaž pre ľudí, ekonomiku a pre jednotný trh EÚ. Von der Leyenová v snahe vyhnúť sa narušeniu spoločného trhu vyzvala na jednotnú a spoločnú európsku odpoveď a solidaritu medzi členskými štátmi a susedmi Únie, pričom lídrom EÚ predstavila štyri východiskové body z krízy. V prvom rade treba prijať opatrenia, ktoré znížia cenu dovážaného plynu a zároveň zachovajú bezpečnosť dodávok. „Odporúčam zintenzívniť rokovania s našimi spoľahlivými dodávateľmi o znížení cien dovážaného plynu všetkého druhu,“ uviedla s odkazom na krajiny ako Nórsko a USA. Spresnila, že spoločná energetická platforma EÚ by mala koordinovať plnenie a skladovanie plynu v zásobníkoch pred budúcou zimou, zaistiť spoločný nákup a vyhnúť sa scenáru, keď si členské štáty navzájom predražujú a zvyšujú ceny plynu.Druhým krokom je spolupráca EK s členskými štátmi na vypracovaní intervencie na obmedzenie cien na trhu so zemným plynom, keďže dnes veľká časť Európy platí za plyn, najmä LNG, vyššiu cenu ako jej globálni konkurenti. Komisia už začala pracovať na doplnkovom cenovom indexe EÚ voči tomu súčasnému, ktorý by lepšie odrážal energetickú realitu v Európe a viedol k nižším cenám.

 

 

Šéfka EK vyzvala na „náročnejšie záväzky týkajúce sa úspor plynu“ s cieľom znížiť dopyt, ako aj záväzné dohody o solidarite medzi členskými štátmi. Spresnila, že eurokomisia bude spolupracovať s národnými vládami pri navrhovaní cenových stropov, pričom bude mať na pamäti národné rozdiely na trhu s energiou. Do tretice treba zamedziť tomu, aby vysoké ceny plynu ťahali nahor ceny elektriny. Preto je EK pripravená diskutovať o zavedení dočasného stropu ceny plynu používaného na výrobu elektriny. Takýto cenový strop treba navrhnúť tak, aby nezvyšoval celkovú spotrebu plynu. To si vyžaduje záväzné požiadavky na úspory, ako aj zabezpečenie cezhraničných tokov dotovanej elektriny. Štvrtý bod sa týka vyšších investícií na prechod k energetickej nezávislosti. Ide o investície do infraštruktúry, ako sú potrubia, prepojenia alebo obnoviteľné zdroje, a tiež do energetickej efektívnosti (izolácia domov či zavádzanie tepelných čerpadiel), ktoré zaistia menšiu závislosť od vysokých cien energie z fosílnych palív.

 

ZDROJ: Cas.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk