Kupka chce „čistý stůl“. Nechá prověřit tendr SŽ, kterého se účastní firma s dluhem na daních

Budoucí ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce mít ve věcech pořádek. Pro server Railtarget.cz se nechal slyšet, že prověří veřejnou zakázku, jíž se údajně účastní firma Traťová a strojní společnost (TSS)  z holdingu Rail Invest bratrů Šuškových. Firma podle serveru vykazuje odložený půlmiliardový závazek na daních už několik let. 

Martin Kupka neusedne do křesla resortu tematicky nepolíben. Naopak dodnes působí jako radní Středočeského kraje pro dopravu. Server Railtarget.cz působící v oblasti vlakové dopravy přinesl  minulý týden analýzu Smráká se nad impériem bratří Šušků? Úřadům došla trpělivost a zajistily majetek za 145 milionů | RailTarget, ve kterém redakce odhalila, že se firma TSS účastní tendru vypsaného Správou železnic, a to i přes to, že dluží půl miliardy na daních. „Po případném nástupu do funkce ministra dopravy nechám celé zadávací řízení prověřit,“ odpověděl redakci RT v návaznosti Kupka. 

Prověřujeme účastníky  

Sama Správa železnic nemůže v tuto chvíli tendr nijak komentovat, jelikož veřejná zakázka je stále v běhu a nebyla uzavřena. „Předmětné zadávací řízení dosud nebylo ukončeno, nyní je ve fázi posuzování žádostí o účast a kvalifikace účastníků. S ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek není Správa železnic jako zadavatel v této fázi oprávněna jakkoliv komentovat, kdo je či není účastníkem zadávacího řízení,“ uvedl tiskový mluvčí Dušan Gavenda s dovětkem, že Správa železnic bude ke všem účastníkům přistupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Tendr s názvem „Motorové univerzální vozíky včetně palubní části ETCS“ byl vypsán 1. dubna tohoto roku. Předmětem zakázky je dodávka 50 ks motorových univerzálních vozíků pro údržbu železniční dopravní cesty s očekávanou cenou 900 milionů. Všichni účastníci tohoto tendru musí doložit řadu způsobilostí a vyplnit čestná prohlášení. Příloha č. 4 zadávací dokumentace vysloveně stanovuje ekonomické předpoklady uchazeče a uvádí, že uchazeč nesmí mít například daňový nedoplatek nebo nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

Nejistá budoucnost 

Skupině Rail Invest z impéria Rudolfa a Petera Šušky se příliš nedaří a potýká se s miliardovými dluhy, které rok od roku narůstají. S problémy se však potýká nejen matka, ale i dceřinky. Před dvěma měsíci vydalo Finanční ředitelství pro Moravskoslezský kraj rozhodnutí o zřízení zástavního práva na obchodní podíl a majetek firmy Ostravské opravny a strojírny a.s. (dále jen OOS) pro nesplnění daňové povinnosti ve výši 145,6 mil. Kč.