Koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových projektov na Slovensku!

Bratislava – Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila a posunula na prerokovanie parlamentu napríklad návrh zákona o výstavbe a návrh zákona o územnom plánovaní. Legislatíva prináša koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových projektov.

Tieto návrhy predložili podpredseda vlády SR Štefan Holý a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Obidva návrhy zákonov boli schválené s pripomienkami. Podľa Holého schválenie znamená míľnik pri ďalšom posudzovaní stavebnej legislatívy. „Táto legislatíva prináša definitívny koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových stavebných projektov, zámerov pre obyvateľov,“ uviedol Holý. Pokračoval, že zásadnou zmenou je redukcia nadbytočných procesov, odstraňujú sa mnohé duplicity, aby sa k tým istým podkladom nevyjadrovali tí istí ľudia niekoľkokrát. Taktiež sa odstraňuje územné konanie. „Ďalej sa chystáme posilniť inštitút územného plánovania. Územné plánovanie by sa malo stať základným inštitútom tak, aby si vedeli obce a mestá naplánovať rozvoj vo vlastnom území,“ komentoval Holý. K tomu by mali mať jednotnú metodiku, jednotné zásady územného plánovania tak, aby územné plány mali jednotnú štruktúru. Čo sa týka čiernej stavby, tá nebude môcť byť dodatočne povolená. „Systém dodatočnej legalizácie tak, ako ho poznáme dnes, že postavíte čiernu stavbu, a potom si ju spätne necháte zlegalizovať, táto legislatíva nepozná. Navyše predpokladá, že pokiaľ máte čiernu stavbu, tak zo zákona nie je možné ju pripojiť na akékoľvek energie,“ skonštatoval Holý. Doteraz bola kompetencia rozhodovať o odstraňovaní čiernych stavieb na obciach a mestách. Teraz by mala táto kompetencia prejsť na štát.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ: archív teraz.sk