Kde vyrastie nový diaľničný obchvat? „Začali sme vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí,“ uviedla hovorkyňa NDS

Očakávaný obchvat by mal byť hotový v roku 2025. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa stavbu obchvatu Košíc, základný kameň rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany poklepú v pondelok 25. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že aj verejnosť bude môcť slávnostne odklepnúť výstavbu, a to prostredníctvom webovej stránky www.kosicenaokolo.sk, kde budú zverejňovať informácie o progrese stavby. 

Košická R2 sa začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí sa napojením na v súčasnosti budovanú R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa napája na D1 Budimír – Bidovce. „Dĺžka rýchlostnej cesty R2 je 14, 261 km. Mimoúrovňová križovatka Košice – Juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu. V rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu čiastočne vybudovanej križovatky, ktorá existuje v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť,“ uviedla s tým, že prvý aj druhý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách, a to Ludvíkov Dvor, Haniska, Košice – Juh, Krásna a Hrašovík.

„Čo sa týka procesu výstavby, začali sme vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí. Potom sa upravia plochy stavebných dvorov, pripraví sa stavenisko, zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny a zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie,“ vysvetlila. Následne preložia existujúce inžinierske siete a pustia sa do zemných prác.

Na rad príde stavba mostov, vyriešenie príslušenstva a vybavenia objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie či protihlukové steny. Na záver majú osadiť portály dopravného značenia, natiahnuť vrstvu vozovky, namontovať informačný systém a dopravné značenie, dokončiť vegetačné úpravy a zrekultivovať okolité prostredie.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk