Juraj Káčer: EUROFONDY SME VYUŽILI EFEKTÍVNE!

Autor: Redakce
Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraj Káčer uviedol na svojej sociálnej sieti status: ,,EUROFONDY SME VYUŽILI EFEKTÍVNE, POZRITE SI AKO…“
Balík Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre adresnú pomoc bol 2,2 mld. eur, z čoho sme vyčerpali 1,8 mld. eur, ktoré predstavujú vyše 80%. Zazmluvnené projekty a výzvy v roku 2023, ako zostávajúca čiastka v sume 464 mil. eur sú rozdelené nasledovne:
243 mil. eur trh práce, pre podporu znevýhodnených uchádzačov o prácu, vzdelávanie, zvyšovanie zručností a mnohé ďalšie, ktoré predstavujú pomoc viac ako 800 000 ľuďom,
179 mil. eur sociálne začlenenie, kde patria bezplatné dlhové poradne a rodinné poradne, pomoc marginalizovaným komunitám, zabezpečenie bývania pre ľudí bez domova, projekty na ochranu detí pred násilím a ďalšie na pomoc viac ako 100 000 ľuďom,
42 mil. eur podpora odídencov, na opatrenia pre integráciu osôb z Ukrajiny, poradenské a asistenčné služby utečencom a predchádzanie vzniku krízových situácií.
Historicky najväčšia pomoc – spolu 2,5 mld. eur na podporu udržania zamestnanosti a pracovných miest počas pandémie COVID predstavovala:
uzavretých viac ako 222 tisíc dohôd,
podporu 1/3 pracovných miest, čo pomohlo viac ako 770 tisíc zamestnancom,
ďalej pomoc pre 176 tisíc podnikateľských subjektov, 55 tisíc zamestnávateľov a vyše 131 tisíc SZČO.
Čo nás čaká na Slovensku 2023 až 2028?
,,Pripravujeme 25 výziev a pomoc vo výške 1,5 mld. eur v rukách Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá verím, že opäť pomôže na správnych miestach a zlepší situáciu na Slovensku pre jej občanov,“ dodal na záver.

ZDROJ: Facebook.com/juraj.kacer8

ZDROJ FOTO: Facebook.com/juraj.kacer8