Je tu jar, znova vychádzame medzi ľudí, objavujú sa alergie… viete ako správne užívať lieky?

Vhodné načasovanie užívania lieku pomáha predísť nežiadúcim účinkom a pomáha správne zacieliť liečbu. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pokyny k užívaniu liekov poskytuje lekár, prípadne lekárnik.

Pri načasovaní prihliada lekár napríklad na hladinu účinnej látky v tele. „Každá dávka lieku obsahuje presné množstvo účinnej látky, ktorá sa vstrebáva v určitom časovom intervale. Pri niektorých liekoch, ako napríklad antibiotiká, je dôležité, aby bola hladina účinnej látky v tele počas celej doby liečby rovnomerná,“ priblížil.

Na užívanie niektorých liekov má vplyv aj to, v ktorej časti dňa ich pacient užije. Užitie napríklad liekov na spanie ráno by bolo podľa ústavu kontraproduktívne. Vstrebávanie a účinnosť lieku môže ovplyvniť tiež stravovací režim. „Informácie o tom, či užiť liek pred jedlom, po jedle alebo nalačno nájdete v písomnej informácii pre používateľa,“ upozornil.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: UNSPLASH