Je redukcia detských ambulantných pohotovostí naozaj taká nevyhnutná?! Slovensko sa borí s dramatickým nedostatkom lekárov!

Autor: Redakce

Niekto je proti redukcii detských pohotovostí , niekto to však vníma ako nevyhnutnosť. Napríklad KDH, táto strana vníma potrebu redukcie detských ambulantných pohotovostí, Progresívnemu Slovensku (PS) k tomu chýba analýza. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli hovorcovia mimoparlamentných politických subjektov.

Redukcia detských ambulantných pohotovostí je podľa KDH nevyhnutná, aby sa dokázala zastabilizovať starostlivosť o deti počas dňa a zároveň sa ochránili zostávajúci pediatri. „Bez vzájomnej pomoci a spájania detských pohotovostí to nepôjde,“ skonštatovala lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková. Poukázala pritom na vyčerpanosť pediatrov.

Tí musia podľa nej počas dňa ordinovať v ambulanciách a následne odslúžiť aj na detskej ambulantnej pohotovosti. „Ich vyčerpanosť je oprávnená, nehovoriac o tom, že až 50 percent z nich je v dôchodkovom veku,“ podotkla. Upozornila, že bez opätovného zavedenia efektívnej personálnej politiky v zdravotníctve, ktoré podľa Národného kontrolného úradu chýba od roku 2013, je to neudržateľná situácia.

Pri reorganizácii detských ambulantných pohotovostí treba podľa Kolejákovej detailne zhodnotiť, ktoré sa môžu zrušiť tak, aby sa neohrozila dostupnosť i starostlivosť o detských pacientov.

Na posúdenie zámeru podľa PS treba, aby rezort zdravotníctva predložil presné dáta. „V doterajších informáciách od ministra nám chýba jasné zadefinovanie cieľov takejto zmeny, ako aj parametrov, podľa ktorých sa má určiť napríklad dostatočná hustota siete,“ skonštatoval predseda hnutia Michal Šimečka. Koalícia podľa neho prijíma mnohé opatrenia bez hlbšej analýzy, a preto verí, že ministerstvo uvažuje iným spôsobom.

PS zdôraznilo, že prioritou musí byť dobrá dostupnosť detských ambulantných pohotovostí v každom regióne. „Žiaľ, Slovensko sa namiesto toho borí s dramatickým nedostatkom lekárov a zdravotných sestier,“ dodal Šimečka.

Na potrebu zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostí upozornil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Prehodnotiť sa má podľa neho dĺžka ich trvania, počet a lokalizácia. Skonštatoval, že štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť nezvládne prevádzkovať hustú sieť pohotovostí. Poukázal, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach.

Zmeny by privítala i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odôvodnila to vyčerpanosťou pediatrov. K zredukovaniu počtu sa prikláňa tiež Slovenská lekárska komora. Poukázala, že v niektorých regiónoch slúžia pediatri päť i viac služieb, čo je podľa nej neúnosné.

Problém nízkeho počtu pediatrov sa podľa Asociácie nemocníc Slovenska nemôže riešiť prenesením na nemocničných lekárov. Upozornila, že zvýšenie práce personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: Unsplash