Jaroslav Naď bude bojovať proti hybridným hrozbám!

Autor: Redakce

Hybridná hrozba na úrovni štátu je výrazným problémom. Na Slovensku vznikol nový výbor Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby, ktorý má prispieť k posilneniu odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám. Taktiež má  zlepšiť spoluprácu ministerstiev a koordináciu činnosti v boji s hybridnými hrozbami.

Tento výbor má vzniknúť vďaka novele zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, ktorú pripravuje Ministerstvo obrany. TASR poskytol rezort obrany predbežné informácie.

„Hlavným poslaním nového výboru Bezpečnostnej rady SR bude podieľať sa na koordinácii činností príslušných štátnych orgánov a inštitúcií zameraných na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie doma i v zahraničí, prijímanie opatrení na riešenie hybridného pôsobenia proti záujmom Slovenskej republiky a tvorbu relevantných politík zameraných na boj proti hybridným hrozbám,“ informovalo ministerstvo.

Predkladateľ vysvetlil, že bezpečnostná rada SR podľa aktuálne nedisponuje stálym pracovným orgánom, ktorý by sa špecializoval výhradne na problematiku hybridných hrozieb a ktorý by dokázal pružne reagovať na dynamický vývoj medzinárodného bezpečnostného prostredia v oblasti hybridných hrozieb, zdôvodnilo ministerstvo.

„Cudzie mocnosti pritom voči Slovenskej republike v súčasnosti využívajú široké spektrum nástrojov hybridného pôsobenia, ktorých cieľom je manipulovať verejnou mienkou, vplývať na predstaviteľov štátu a jeho inštitúcie, oslabiť alebo inak poškodiť záujmy Slovenskej republiky či narušiť vnútornú kohéziu Európskej únie a Severoatlantickej aliancie,“ upozornilo ministerstvo.

Do prípravy legislatívy sa môže zapojiť aj verejnosť, konkrétne formou zasielania podnetov alebo návrhov do 8. augusta. Pripomienkové konanie k novele by sa mohlo začať v auguste.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: FB