Janka Bittó Cigániková bojuje za to, aby zlegalizovali interrupčnú tabletku

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: FB Janka Bittó Cigániková

Je interrupčná tabletka bezpečnejšia ako chirurgický zákrok? Bojuje zato Janka Bittó Cigániková, podporí ju v tom aj minister zdravotníctva Eduar Heger? V celom civilizovanom svete sa táto tabletka využíva. Je najvýhodnejšia pre pacientku, gynekológovia ju však nemôžu odporučiť, na Slovensku im v tom bráni vyhláška. Avšak tieto tabletky sa vyskytujú na čiernom trhu. Slovenky chodia po túto tabletku do susedného Rakúska, pretože u nás registrované nie sú.

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť považuje zásahy do súčasného interrupčného zákona za neopodstatnené. Privítali by akurát umožnenie vykonávania umelého prerušenia tehotenstva „potratovou tabletou“, ktorá je pre ženy bezpečnejšia ako chirurgický zákrok. Potratové tabletky vyvolajú interrupciu chemicky bez chirurgického zákroku. U nás sa, na rozdiel od mnohých iných krajín, používať nesmú.

„Čo sa týka využívania interrupčnej tabletky, je medzi odborníkmi zhoda, že pokiaľ sú interrupcie povolené, tak by sa mali vykonávať čo najšetrnejšie. Veľa žien si uvedomuje rizikovosť chirurgických zákrokov, a preto vyhľadávajú interrupčnú tabletku v zahraničí. Ak bude jej používanie na Slovensku povolené, tak len pod dohľadom odborníka,“ skonštatovala Cigániková na svojom blogu na SME.

Poslanci chcú presadiť, aby mala žena dlhší čas na premyslenie umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín. V návrhu sa hovorí o ubytovaní pre tehotné matky s deťmi a pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov, ak sa o dieťa starajú.

Po novom by sa mala suma príspevku pri narodení dieťaťa rozdeliť na dve časti. Prvá časť vo výške 400 eur sa vyplatí matke počas tehotenstva, konkrétne po uplynutí dvanásteho týždňa tehotenstva. Táto možnosť má podľa predkladateľov návrhu ženám pomôcť, aby nepodstúpili umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu aktuálneho nedostatku finančných prostriedkov.

Ak by bolo na Slovensku povolené používanie interrupčnej tabletky, je vypracovaný návrh na postup, akým by mala byť používaná. Na tlačovej konferencii povedala poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS)

Cigániková zosúladila niekoľko dôvodov, prečo je dôležité zaviesť do lekárskych postupov interrupčnú tabletku.

Zákon vyžaduje najmodernejšie postupy. „Interrupcia je legálny zdravotný výkon vykonávaný špecializovaným lekárom v nemocničnom zariadení alebo na klinike. V Zákone o zdravotnej starostlivosti sa píše, že “poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie”. Z toho jednoznačne vyplýva, že zdravotní pracovníci musia postupovať v súlade s vedeckými poznatkami a štandardnými postupmi, ktoré vo forme vyhlášok vydáva Ministerstvo zdravotníctva,“ zhrnula.

Všetky moderné zdravotníctva ju podľa nej majú. „V západnej Európe je to úplne bežná súčasť interrupčnej politiky. V roku 2023 neponúkajú medikamentóznu formu interrupcie len Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Litva, Malta a, Slovenská republika. Ak porovnáme Slovensko so západnou Európou v úrovni zdravotnej starostlivosti či v strednej dĺžke dožitia, markantne zaostávame. Preto je v záujme zdravia žien, aby sme sa poučili z praxe v západnej Európe,“ dodala.

Vysvetlila, že ju odporúčajú najväčšie lekárske kapacity. „Na základe súčasných poznatkov lekárskej vedy odporúčajú relevantné odborné kapacity na Slovensku vykonávanie interrupcie medikamentóznou formou, ak o ňu žena požiada a jej zdravotný stav či iné okolnosti tomu nebránia,“ skonštatovala.

Interrupčná tabletka je na Slovensku registrovaná. „Na Slovensku sú od roku 2012 zaregistrované a odbornou autoritou (Štátny ústav na kontrolu liečiv) odobrené dva lieky určené na lekárske ukončenie vnútromaternicového tehotenstva,“ vysvetlila Bittó Cigániková.

Dokonca má menšie zdravotné riziká. „Tak, ako každý lekársky úkon, aj tento má riziká. V porovnaní s chirurgickou formou sú však menej závažné a zriedkavejšie. Príprava na chirurgický zákrok totiž obsahuje aj lokálnu či dokonca celkovú anestézu, čo pre telo ženy predstavuje oveľa vyššiu záťaž, ako podanie dvoch tabletiek,“ zhrnula.

Pomáhajú s neskorším otehotnením. „Čo sa týka problémov pri ďalšom otehotnení štúdie potvrdili, že neexistuje zvýšené riziko pri ženách, ktoré podstúpili medikamentóznu formu interrupcie. Podľa štúdie z roku 2008, ktorá sledovala takmer 12 500 žien, je oveľa nižšie riziko na spontánny potrat pri ženách, ktoré v minulosti podstúpili medikamentóznu interrupciu ako u tých, ktoré boli operované,“ vysvetlila.

Cigániková dodala, že je lacnejšia a lepšia pre systém. Klasická chirurgická interrupcia podľa nej predstavuje pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oveľa vyššie nároky na náklady, starostlivosť a vyťaženosť personálu, keďže poskytnúť anestézu môže len špecialista a pacientka potrebuje lôžko. Tvrdí, že je to politika úzkej skupiny ľudí. Ministerka podpísala vyhlášku, biskupi sa vzbúrili, 6 000 ľudí podpísalo petíciu a dnes nútime ženy zbytočne chodiť „pod nôž“. Na sociálnej sieti zhrnula, že s tabletkou sa podľa asi len tak nepohneme.

„Viem si predstaviť diskusiu na túto tému. Viem si predstaviť ľudí, ktorí sú aj na jednej strane ale presne aj na tej opačnej. Nepovedal by som teraz rozhodujúce slovo, pretože osobne si myslím, že je to vyslovene odborný názor, ktorý by mal hrať v tomto prioritu,“ zhrnul výkonný šéf ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič.
Vo vybraných odborných témach sa totiž neustále aktivizujú politici, ktorí riešia len svoju ideológiu.