Hnutie Sme rodina protestuje proti zonácii pozemkov a pripravuje petíciu na Ústavný súd

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Jaroslav Krahuta

Hnutie Sme na čele s predsedom Borisom Kollárom a Jaroslavom Karahutom, zakladateľom platformy „Za zdravé slovenské potraviny,“ vyhlásilo protest proti plánom Ministerstva životného prostredia a poľnohospodárstva (MŽP) týkajúci sa zonácie pozemkov na Slovensku. Ak sa tieto plány schvália, hnutie Sme rodina plánuje iniciovať zbieranie 30-tich podpisov s cieľom podať petíciu na Ústavný súd Slovenskej republiky.

 

Situácia, ktorú hnutie Sme rodina označuje za alarmujúcu, sa týka plánovaných opatrení, ktoré by mohli mať významný vplyv na vlastníkov pôdy, obce, a viaceré odvetvia hospodárstva, vrátane poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Podľa Jaroslava Krahutu chce MŽP zo Slovenského vidieka urobiť rezerváciu bez súhlasu obcí a vlastníkov pôdy.

Hlavné body protestu a obáv hnutia Sme rodina:

  1. Zonácia pozemkov bez súhlasu obcí a vlastníkov pôdy: Hnutie Sme rodina vyjadruje svoj nesúhlas s plánmi MŽP, ktoré by umožnili zonáciu pozemkov bez potrebného súhlasu obcí a vlastníkov pôdy. Toto opatrenie by mohlo mať významný negatívny vplyv na týchto aktérov.
  2. Ohrozenie infraštruktúry: Hnutie upozorňuje na možný negatívny dopad zonácie na infraštruktúru, vrátane cestnej siete. Hlavná cesta 1. triedy cez horský prechod Soroška je zaradená do vysokého stupňa ochrany, a preto by mohla byť ohrozená.
  3. Porušenie práv a zákonov: Hnutie Sme rodina tvrdí, že plány MŽP sú v rozpore s Ústavou SR, Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ako aj so Zákonom 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Boris Kollár, z hnutia Sme rodina, vyhlásil, že ak vláda schváli tieto plány, okamžite začnú zbierať podpisy pre podanie na Ústavný súd na dôkaz protiústavnosti týchto nariadení.

Toto protestné vyhlásenie hnutia Sme rodina ukazuje rastúcu spoločenskú angažovanosť v otázkach týkajúcich sa pôdy, ochrany prírody a práv vlastníkov. Budeme sledovať ďalší vývoj situácie a reakcie vlády a Ústavného súdu na tieto obavy a protesty.