FOTO UVNITŘ: Putují dodávky zbraní po trase Slovensko-Česko-Ukrajina? Máme exkluzivní fotky bojových vozidel připravených k transportu 

Autor: LuVe

Konflikt u rusko-ukrajinských hranic dal do pohybu obchod s vojenským materiálem. Podle informací redakce a na základě exkluzivně pořízených fotografií došlo k obchodu mezi slovenskou firmou ROBUS z Krupiny a českou firmou JARO, která si objednala bojeschopná bojová vozidla pěchoty (BVP).

Redaktoři Vysoké Hry se na základě získaných informací vypravili přímo na místo začátku detekované transakce, ke skladům poblíž Zvolena. Tam měla mít firma ROBUS dodávku bojových vozidel pěchoty uloženou. Na celou situaci byli nejprve dotazování přímo jednatelé společnosti ROBUS. Jednatel Tomáš Križan na přímý dotaz redaktora, zda dochází k přesunu vojenské techniky, odpověděl, že tyto informace nejdou pravdivé a že k ničemu takovému nedochází.

BVP opouští areál Krupiny. Podzámček nedaleko Zvolena

Následně ale přímo před zraky redaktora na místě došlo k naložení celkem 8 kusů bojových vozidel pěchoty. Ty byly přemístěny na nákladní automobily a připraveny k transportu. Zjištění dokládají pořízené fotografie. Je samozřejmě důležitou otázkou, jak si zápornou odpověď jednoho z jednatelů slovenské firmy, která byla přímo v rozporu se zjištěnou skutečností, vyložit.

Slovenská firma ROBUS se v minulosti již jednou výrazně podepsala pod pochybný obchod s vojenskou technikou. Informaci o kontraktu přinesl anglicky psaný web Slovac Spectator. Ten uvádí, že společnost ROBUS na podzim roku 2005 koupila od Ministerstva obrany SR celkem 79 tanků T-72. Přičemž podle smlouvy byla společnost povinna tanky sešrotovat a bylo zakázáno je prodat třetí osobě. I přes tento zákat se nakonec prodej uskutečnil. Na Jaře 2016 pak bylo 16 provozuschopných tanků T-72 nalezeno ve skladu brambor na severním Slovensku a podle nejmenovaného zdroje existovaly náznaky, že měly být prodány do Íránu.

Pozoruhodné podnikání

Rozpaky určitě vzbuzuje i druhá strana obchodu, česká společnost JARO. Ta má velmi specifickou vlastnickou strukturu a zcela pozoruhodného vlastníka. Jejím majitelem je jistý Patrik Čermák, který JARO vlastní prostřednictvím firmy NIC INVEST. Sám Patrik Čermák v minulosti působil jako majitel, jednatel či člen statutárních orgánů celkem ve 24 dalších společnostech. Patrik Čermák dále přímo vlastní různě vysoké majetkové podíly celkem v sedmi společnostech, v nichž je až na jednu výjimku zároveň jednatelem či předsedou správní rady. Dále je jednatelem čtyř společností, odpovědnou osobou v jedné další společnosti a provozuje živnost. Kontakt na společnost se nepodařilo dohledat.

Co bude se zbraněmi?

Klíčová otázka celého obchodního kontraktu stojí ale na jeho konci, a sice kam mají zmiňovaná bojová vozidla pěchoty nakonec doputovat. Jednou z možných destinací je podle informací redakce i export těžké vojenské techniky na konfliktem zmítanou Ukrajinu. Vzhledem k neochotě jednatele společnosti ROBUS na toto téma komunikovat, neznáme stanovisko slovenské zbrojní firmy. Dodávka zbraní do takto exponovaných oblasti může jen prohlubovat rizika v místě konfliktu. Po vypuknutí války na Ukrajině bylo EU doporučeno nedodávat žádné zbraně do místa konfliktu. Několik českých firem v souvislosti přišlo i o licenci MPO nezbytnou k prodeji zbraní do zahraničí