Exkluzívny rozhovor s Mariánom Viskupičom: Z pohľadu verejných financií sa všetko dobré už stalo, všetko zlé sa stane v tomto roku

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: FB Marián Viskupič

Strana SaS zorganizovala v poradí 18. kongres.  Predstavili základné piliere volebného programu aj zostavu kandidátnej listiny. Na kongrese zvolili predsedu strany a členov orgánov SaS. Marián Viskupič, tímlíder pre oblasť financií, zhodnotil aktuálnu situáciu slovenských financií, vysvetlil čo nás čaká a či je spokojný s ministrovaním Igora Matoviča. Inflácia je podľa neho na jednej strane dobrá pre štát, na ľudí však má negatívny dopad.

Ako hodnotíte aktuálnu situáciu na Slovensku z hľadiska financií?

Čo sa týka deficitu rozpočtu 2022, Európsky štatistický úrad ukázal, že situácia je lepšia, ako sa čakalo. Deficit verejných financií bol iba  dve % DHP, čo je veľmi dobré číslo. Rozpočtovaný  deficit pre rok 2022 bol totiž až päť percent. Za týmto výsledkom je výrazne vyšší výber daní, spôsobený hlavne vysokou infláciou. Inflácia je v úvode pre štát dvakrát pozitívna – výrazne zvyšuje príjmy štátu a tiež nominálny HDP, pričom oba tieto faktory znižujú deficit. Naopak ľudia infláciu pociťujú výrazne negatívne, keďže im výrazne zvyšuje výdavky. Preto za dobrým výsledkom stoja ľudia a firmy. Privlastnenie si tohto výsledku bývalým ministrom financií Igorom Matovičom, je absolútne nesprávne. Nie je to jeho zásluha. Za tento dobrý výsledok musíme poďakovať len a len ľuďom a firmám.

Deficit znížilo i pomalšie čerpanie kapitálových výdavkov. Teda štát nezrealizoval projekty, ktoré boli narozpočtované. Toto je však výrazne zlá správa, keďže práve investície posúvajú život ľudí dopredu.

Aktuálna situácia v roku 2023 je však výrazne horšia. Aktuálny rozpočet má plánovaný deficit takmer 6,5 % HDP, Slovensko si tak bude musieť požičať osem miliárd eur. Vláda schválila viacero populistických výdavkov, ktoré zásadne zhoršujú situáciu. Ďalšie riziká pre rozpočet vytvárajú návrhy zákonov, ktoré sú práve v parlamente. Jednou vetou povedané, stav verejných financií v aktuálnom roku je veľmi zlý.

Čo hovoríte na infláciu?

Pozrime sa na infláciu najprv s pohľadu štátu. Základným faktorom inflácie je, že príjmy štátu predbiehajú výdavky. Situácia štátu sa na začiatku inflácie napohľad výrazne zlepšuje. Je to však len klam, ktorý však politikov veľmi často „dostane“. Ak vláda v tejto situácii vytvára nové populistické výdavky, je zarobené na veľké problémy. A presne do takýchto problémov Slovensko mieri.

Druhý, a častejší pohľad na infláciu, je očami občanov. Tak ako je inflácia na začiatku dobrá pre štát, je nočnou morou pre občanov, hlavne pre ľudí s nižšími príjmami. Vyššie príjmy štátu znamenajú zásadne vyššie výdavky občanov a s tým spojené problémy so zaplatením svojich životných potrieb. Preto úlohou štátu je cielená a zmysluplná pomoc státu zraniteľným skupinám obyvateľstva, formou sociálneho systému. Štát tiež musí valorizovať mzdy verejných zamestnancov.

Zároveň v čase inflácie stúpnu aj všetky ostatné výdavky štátu, čo sa bude diať v tomto aj v budúcom roku. Z pohľadu verejných financií sa všetko dobré už stalo a všetko zlé sa stane v tomto roku. Všetko je umocnené blízkosťou volieb a predstavou populistických vládnych politikov, že si rozhadzovaním nezmyselných pomocí zachránia svoj volebný výsledok. Práve takéto nezmyselné pomoci však infláciu ešte zvyšujú. Vidím vysoké riziko vývoja verejných financií.

Dobrou správou pre ľudí však je, že inflácia už kulminovala a pomaly klesá. Na konci roku by mala dosiahnuť iba jednocifernú hodnotu.

Čo hovoríte na ministrovanie Igora Matoviča v oblasti financií?

Odpichnem sa od nedávnej tlačovky Igora Matoviča, kde si sám sebe dal výborné vysvedčenie za riadenie verejných financií. Nie, v žiadnom prípade to tak nie je. Dôsledky populistického vedenia verejných financií, ktoré predvádzal Igor Matovič, sa ukážu v hlavne tomto roku.  Bagrom pretlačené nedomyslené a nezmyselné nápady si vyžiadajú svoju daň.  Výdavky budú rásť. Obrovské neefektívne vynaložené a prejedené výdavky budú zásadne chýbať v iných životne dôležitých oblastiach. Igor Matovič Slovensko nasmeroval k zásadným problémom vo verejných financiách. Pôsobenie bývalého ministra financií hodnotím výrazne negatívne.

Treba povedať, že štát aj v tomto roku vynaloží na pomoc (napr. na energetickú krízu) veľké množstvo financií. Problémom však je chýbajúca zmysluplnosť a efektívnosť. Vždy totiž treba mať na pamäti, že štát nemá vlastné peniaze. Verejné financie sú peniaze všetkých občanov. Na všetku pomoc sa tak v konečnom dôsledku zložia ľudia, a aj chudobní ľudia. Úloha štátu je pomáhať zraniteľným a nízkopríjmovým skupinám a pomáhať treba  zmysluplne a cielene. A toto sa Igorovi Matovičovi počas jeho ministrovania nepodarilo. Väčšina pomoci bola plošná a necielená, tým pádom neefektívna. Štát a daňových poplatníkov stála veľké peniaze.