Dostane Metnarův subalterní úředník přes prsty etickým kodexem? Na Twitteru napadá prezidenta z velezrady 

Autor: Lukáš Veselý

Mezi hvězdičkami českého Twitteru září dlouhodobě účet jistého Radka Němce. Existuje od roku 2011 a je mimořádně aktivní. Dosud se dopustil bezmála 130 tisíc tweetů, což je úctyhodných (?) třicet tweetů denně, včetně víkendů a svátků všeho druhu. V tomto ohledu by byl autor pozoruhodný, ale ne mimořádný. Mimořádným jej činí jeho pozice. Němec byl v letech 1996-2018 zaměstnancem státního podniku VOP CZ, kde se podílel na modernizaci tanku T-72. A řídil také projekt Pandur II 8×8 CZ. Dva problematické a neúspěšné projekty. Od roku 2018 pak působí na Ministerstvu obrany. Způsob, jakým se vyjadřuje, a jak často, je s ohledem na jeho pracovní působení minimálně zarážející.

Třicet tweetů denně od státního zaměstnance – od člověka, který vykonává státní službu. Nejednoho člověka by mohlo napadnout, jak by dopadl zaměstnanec na výkon zaměřené soukromé společnosti, kdyby se, co chvíli věnoval sociálním sítím a sdílel na ně fotografie zvířátek, legrační videa, ale také a především politické komentáře. Na jednu stranu je třeba Radku Němcovi přiznat určitou odvahu, že na této sociální síti plné falešných a anonymních účtů vystupuje pod svým jménem. Na druhou stranu na sebe ale leccos prozrazuje, a protože pracuje, kde pracuje, což vyvolává to legitimní otázky ze strany veřejnosti.

Že má svůj mobil v ruce nebo na počítači zapnutý Twitter i v pracovní době, o tom se lze přesvědčit dnes a denně. Horší je ale obsah některých z jeho jedovatějších sdělení. Na jedné straně tu nepochybně existuje svoboda slova. Na druhou stranu je někdy s podivem přečíst si vyjádření státního úředníka, zaměstnance Ministerstva obrany, člověka, který se dvě desetiletí živil jako projektový manažer ve státním podniku.

A tak tento jinak jistě loajální státní zaměstnanec pod svým jménem tweetuje například:

„…. v neděli se jeden estébák ve vládě domluví s druhým estébákem ve vládě, jak to bude v pondělí vypadat, no jo, ale když ony pak přijdou ty notičky od velezrádce z Hradu, že jo.“

A tyto výlevy prokládá sdílenými fotografiemi zvířátek, přírody a památek. A do toho polemizuje s Piráty na téma, zda je třeba vládě vyslovit nedůvěru nebo rozpustit sněmovnu:

#Demokracie: doslovně „vláda lidu“, v našem případě prostřednictvím svých volených zástupců. Nikdo nesmí vládnout, pokud si to lid nepřeje. Andrejova vláda ztratila důvěru, vládnout nemá a nesmí. Žádné #PirStan výmluvy a spekulace na tom nic nezmění.“

Státní zaměstnanec, který vykonává službu, je povinen mimo jiné zachovávat při výkonu služby věrnost České republice, vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat postavení státního zaměstnance, a také dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem.

Pomineme-li, že věrnost České republice má takový státní zaměstnanec, i když zrovna nevykonává službu, tedy ve svém volném čase, to opravu nemá Ministerstvo obrany zpracovaný etický kodex, který by podobné chování jeho zaměstnanců zakazoval?

Nemůžeme pominout i určitá specifika obrany, která je na hierarchické vztahy celkem citlivou oblastí. Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. Jistě není přímým nadřízeným Radka Němce, ale i tak není normální, aby zaměstnanec Ministerstva obrany, tedy resortu, který má v gesci Armádu ČR, nazýval vrchního velitele ozbrojených sil veřejně velezrádcem a tykal veřejně premiérovi

„Nikdy nesmíme zapomenout na velezrádce, který teď sídlí na Hradě. Prodal vlast za sponzorské dary na svou prezidentskou kampaň. #MilosZeman #Laundromat #RuskaPracka“

Na ministerstvu obrany pracuje člověk, který je nejen přesvědčen, že je prezident republiky velezrádce, ale že prodal vlast za peníze na svou volební kampaň. A nejen přesvědčen. On to veřejně napíše, a ještě v pracovní době. Radek Němec, Ministerstvo obrany, tak očekává „že prezident republiky, který na svou kampaň přijal ruské peníze, bude neprodleně odvolán z funkce pro velezradu“ (https://twitter.com/radeknemec72/status/1393569962971779075).

Tweetů na téma činnosti svého oboru, resp. své činnosti na Ministerstvu obrany, Němec mnoho zdánlivě netvoří, ale při frekvenci, s jakou na sociální síti komunikuje, se jedná o kvantum. Poněkud paradoxně tak jako zaměstnanec ministerstva sdílel vyjádření Armády ČR, resp. náčelníka generálního štábu, který vyčítá právě Ministerstvu obrany (implicitně), že dosud v otázce modernizace armády jen „žvaní“. Němec jako dlouholetý zaměstnanec VOP CZ, který má být integrátorem zakázky na BVP, a na Ministerstvo obrany přišel v době, kdy se intenzívně připravovaly podmínky tohoto největšího zbrojního tendru v historii ČR, o tom musí vědět své.

I generála napadá

Ještě na konci svého působení ve VOP CZ dne 25. března 2018 tweetoval o generálu Jiřím Šedivém, kterého ironicky nazval „panem Nezávislým“ a placeným lobbistou“   Zakázky ministerstva komentoval ale i i jindy. Nedávno například tvrdil, že ministr Stropnický „udělal Milošovi pomyšlení na MADR, G2G na Izrael, přihrávka sponzorovi bez soutěže“ – přihrávkou sponzorovi má pan Němec na mysli, že radary pro AČR budou umístěny na podvozku od společnosti Tatra ze skupiny CSG. A tady se již ale pouští na opravdu tenký led.

Averzi vůči jim z nějakého důvodu nevyhovujícím společnostem českého obranného průmyslu by si měli zaměstnanci Ministerstva obrany nechat pro sebe. Chybí snad už jen komentáře pana ministerského rady k otevřeným modernizačním nebo akvizičním procesům. K těm uzavřeným se vyjadřuje velmi často: „Ahoj Marku @AndrejBabis , vzpomínáš na rok 2017, kdy ministr za ANO Stropnický, předražil nákup KOVS KOVVŠ (Pandury) o 800M a nic se nestalo? Nebylo to tím, že šlo o zakázku v JŘBÚ pro sponzora SPOZ Jaroslava Strnada? @Transparency_CZ“. Co se mělo podle vás stát, pane ministerský rado?

V důsledku to zpochybňuje objektivní a nezávislý přístup ministerstva k zakázkám. Není přece možné, aby ministr obrany toleroval takovouto komunikaci svých podřízených, byť neoficiální a činěnou ve volném čase.

V soukromých společnostech by za podobný neprofesionální přístup byl zaměstnanec ihned vyhozen. Vyvodí Ministerstvo obrany nějakou zodpovědnost? Bude Němec kárně stíhán? Prohřešků k potrestání by měl nepočítaně.