Dôchodková reforma prináša v tomto roku viacero zmien

Autor: Redakce
Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Reforma starobného dôchodkového systému priniesla v tomto roku viaceré zmeny v dôchodkoch.

K najzásadnejším zmenám patrí automatický vstup do druhého piliera, pribudne rodičovský bonus k dôchodku a zruší sa vekový strop odchodu do dôchodku, pripomenuli právnická kancelária CMS a maklérska sieť FinGO. Prvou zásadnou zmenou v prvom pilieri je rodičovský bonus k dôchodku. Je financovaný zo sociálnych odvodov sociálne poistených detí a podmienkou na jeho získanie je, aby dieťa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Jeho maximálna výška je 21,80 eura mesačne za jedno dieťa. Dôchodok bude podľa CMS uhradený v jednej úhrnnej splátke, pravdepodobne v septembri alebo októbri. Zároveň sa novelou zákona o sociálnom poistení ruší veková hranica odchodu do dôchodku, netýka sa to ľudí narodených pred rokom 1967. „Dôchodkový vek sa opäť naviaže na priemernú dĺžku života, ktorá sa zvyšuje približne o jeden až dva mesiace ročne,“ priblížil právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik. Zmena bude účinná od roku 2024. Od 1. januára tohto roku zmenila novela aj možnosť predčasného dôchodku. Budú ho môcť poberať osoby po 40 odpracovaných rokoch, počas ktorých boli tieto osoby poistené.

Zmena v druhom pilieri priniesla automatický vstup do systému od 1. mája 2023. „Osoby do 40 rokov, ktoré prvýkrát nastúpili do zamestnania, budú automaticky zaradené do druhého piliera s možnosťou vystúpiť zo systému do dvoch rokov od vstupu,“ vysvetlil Kundrik. Okrem toho budú sporitelia v druhom pilieri vo veku do 54 rokov automaticky presunutí z garantovaných, dlhopisových fondov do negarantovaných. Má sa tým dosiahnuť vyššie zhodnotenie úspor. Novozaradení v druhom pilieri budú automaticky začlenení do negarantovaných fondov. „Väčšinu zmien v druhom dôchodkovom pilieri vnímam pozitívne. Ľuďom pomôže najmä automatický vstup do druhého piliera a predvolené investovanie v indexových fondoch,“ uviedol investičný analytik siete FinGO František Burda. Sporiteľov negatívne ovplyvní zdanenie výberu úspor, ktoré bude účinné od roku 2024. Jednorazový výber úspor z druhého piliera bude podliehať dani z príjmu, hoci sa jednorazové výbery doteraz nezdaňovali. Jedinou zmenou, ktorá sa dotkne sporiteľov v treťom pilieri, je zníženie poplatkov. „Správcovské poplatky sa budú postupne znižovať zo súčasných 1,20 % až na jedno percento v roku 2025,“ uviedol Kundrik. Burda radí do tretieho piliera posielať maximálne 15 eur mesačne. „Aby ste si ročne navkladali 180 eur a následne si mohli uplatniť maximálny daňový bonus 34,20 eura. Z dlhodobého hľadiska to má svoj význam,“ priblížil Burda. Dodal, že najefektívnejším nástrojom sporenia na dôchodok sú indexové a akciové ETF fondy. „Majú nižšie poplatky, dosahujú vysoké zhodnotenie a po roku držania sú oslobodené od zdanenia. Čoraz viac ľudí si dnes touto formou sporí na dlhodobé investičné ciele, nielen na dôchodok, ale aj na bývanie či deťom,“ uzavrel Burda.


ZDROJ: info.sk
ZDROJ FOTO: Facebook