Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok aj v decembri!

Autor: Redakce
Dôchodcom, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, bude dávka tento rok vyplatená aj druhýkrát. V decembri však jeho výška bude krátená, a to koeficientom 0,7. Hovorí o tom novela zákona o 13. dôchodku, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb sú doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce," zdôvodnilo návrh ministerstvo práce. Rezort pripomenul, že na začiatku tohto roka boli dôchodkové dávky zvýšené o 1,3 %. Následne bol v júli predčasne vyplatený 13. dôchodok v diferencovanej sume, od 50 do 300 eur. V tradičnom termíne na konci roka pôvodne už nemal byť vyplatený. Tieto opatrenia podľa rezortu práce čiastočne kompenzovali zvýšenie cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok za 1. polrok tohto roka. V tomto období miera inflácie za domácnosti dôchodcov dosiahla 11,8 %. "Aj v 2. polroku pokračuje výrazný rast inflácie za domácnosti dôchodcov, pričom na základe makroekonomickej prognózy IFP z júna 2022 sa očakáva 12,4-percentná miera inflácie za uvedené obdobie. Za prvých osem mesiacov roka sa spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov medziročne v priemere zvýšili o 12,6 %," vyčíslilo ministerstvo. Vyčlenenie vývozu a transferu pyrotechnických výrobkov z územia SR z licenčného konania, odstránenie povinnosti predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií či skrátenie lehoty na udelenie licencie. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Právnu normu v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

„Navrhovaná legislatíva odstraňuje problémy aplikačnej praxe pri obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe. Zmena legislatívy podľa rezortu pomôže zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem obchodujúcich s určenými výrobkami v zahraničí. Súčasná právna úprava spôsobuje podľa MH v niektorých oblastiach aplikačné problémy. Keďže sa týka zahraničného obchodu, je potrebné reagovať na problémy spôsobujúce ťažkosti slovenským podnikateľom, napríklad pri vývoze určených výrobkov do tretích krajín. Tieto ťažkosti znižujú ich konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničnými obchodníkmi.


ZDROJ: topky.sk

ZDROJ FOTO: Facebook