Demokrati k odvolaniu ministra vnútra Ivana Šimka: Vyzývajú Ľudovíta Ódora, aby zabezpečil prácu polície bez zásahu politikov

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: Demokrati

Strana Demokrati vyjadrila svoje stanovisko k odvolaniu Ivana Šimka v tomto nestabilnom predvolebnom období. V tomto období je pre nich kľúčovým faktorom zachovanie pokoja v polícii. Strana očakáva, že premiér Ódor predstaví spoločnosti plán na najbližšie mesiace, v ktorom jasne ukáže, ako zabezpečí, aby polícia mohla pokračovať v práci bez zásahov politikov vo vyšetrovaní prípadov veľkej korupcie, ktoré sa za vlády Demokratov rozbehli.

Strana Demokrati tiež považuje za dôležité, aby medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom existoval vzájomný rešpekt a porozumenie ohľadom ich rolí a kompetencií. Myslia si, že pre zdravé fungovanie rezortu vnútra je nevyhnutné, aby tieto aspekty boli vždy prítomné.

Strana Demokrati tak zdôrazňuje dôležitosť zachovania stability a nezávislosti polície, aby mohla účinne vyšetrovať korupčné prípady a zabezpečiť spravodlivosť.