Ďalšia nová politická strana?

Autor: Redakce
Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Modrá koalícia nevznikne, ľudia okolo Mikuláša Dzurindu plánujú založiť novú politickú stranu Modrí – Európske Slovensko.

Zber podpisov pre vznik novej strany plánujú v najbližších dňoch ohlásiť na Ministerstve vnútra SR. Na tlačovej besede to uviedol Ľuboš Schwarzbacher. Dodal, že nový subjekt bude chcieť pozdvihnúť Slovensko na európsku úroveň. Kampaň na zber podpisov plánujú podľa Schwarzbachera financovať z vlastných zdrojov. „Ľudovo povedané, poskladáme sa,“ povedal. Sumu vidí v jednotkách tisíc eur. Ako uviedol Mikuláš Dzurinda, vznik novej strany sleduje dva ciele, jeden krátkodobý a jeden dlhodobejší. V prvom prípade ide o pozitívne ovplyvnenie blížiacich sa parlamentných volieb.

Dlhodobejším cieľom je založenie stredopravej politickej strany, konzervatívno-liberálneho typu, ktorá by dokázala dlhodobo pozitívne ovplyvňovať vývoj na Slovensku, a tiež v Európe. K pokusu o spoluprácu s Miroslavom Kollárom Dzurinda uviedol, že sa o takúto skratku pokúšali pod tlakom, pretože hrozilo, že by predčasné voľby mohli byť vyhlásené už v prvých mesiacoch roka, čím by sa znemožnilo hoc i len premenovanie politickej strany. „Mali sme len dve možnosti – rezignovať alebo zabojovať,“ povedal Dzurinda. K zlyhaniu spolupráce s Kollárom sa viac nechcel venovať, zdôraznil však, že nemá s nikým spor. O tom, či vznik ďalšieho politického subjektu má zmysel, podľa bývalého niekoľkonásobného premiéra rozhodnú voliči. Na Slovensku je podľa neho mnoho ľudí, ktorí si neprajú recidívu, nechcú vládu „našich ľudí“, rovnako si však neželajú ani pokračovanie chaosu, ktorého svedkami sme v posledných rokoch.

„Všetci to cítime, že Slovensko potrebuje novú energiu, novú politiku, novú víziu, novú inšpiráciu,“ povedal. Dodal, že sa budú usilovať o získanie dôvery občanov, a to prostredníctvom ponúkania riešení. Strana chce byť stranou európskou. Podľa Dzurindu to znamená, že budú klásť dôraz na princíp subsidiarity, teda na to, aby nám nadnárodné inštitúcie nezasahovali do oblastí, ktoré si, ako národný štát, dokážeme vyriešiť sami. Malo by ísť napríklad o oblasti kultúrnej identity, otázky, ktoré sú citlivé pre každú rodinu či človeka, kde podľa bývalého premiéra nepotrebujeme nadnárodné inštitúcie či usmernenia.

Dodal však, že plánujú aj presadzovanie užšej európskej spolupráce v oblastiach, v ktorých si národné štáty nevedia samé dobre poradiť. Ako príklad oblasti, v ktorej sú potrebné európske riešenia, uviedol obranu. Dzurinda sa k otázke, či bude predsedom vznikajúceho politického subjektu vyjadril, že nepremýšľal o svojom budúcom ukotvení v slovenskej politike, ale že mu ide o vec a trápi ho vývoj na Slovensku.

„V tejto chvíli máme prípravný výbor, ktorý bol zriadený na zabezpečenie tejto akcie, máme splnomocnenú osobu,“ povedal. On sám je jedným z členov prípravného výboru a uviedol, že sa v tejto polohe cíti dobre. Všetko ostatné je podľa neho vo hviezdach.

Michal Hort z prípravného výboru strany uviedol, že plánujú vyzbierať 10-tisíc podpisov na registráciu politickej strany. Fyzický zber podpisov plánujú realizovať najmä v krajských a okresných mestách. Presné informácie zverejnia na sociálnych sieťach aj svojej webstránke. Dodal, že podpisy plánujú zbierať aj prostredníctvom online nástrojov. Ako vysvetlil jeho kolega Vladimír Volf, sociálne siete a webstránka strany sú už prístupné.

 

 

ZDROJ: Webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook