Cieľom tohto návrhu je podpora gastrosektora, ktorý patril aj medzi najzasiahnutejšie sektory počas pandémie

Autor: Redakce
Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 % na lanovky, vleky, reštauračné aj stravovacie služby. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Znížená sadzba dane sa bude uplatňovať od januára do marca 2023. Týka sa prepravy osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, uplatňovať sa bude aj na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do umelých kúpalísk. Je to odôvodnené ich vysokou energetickou náročnosťou. DPH na 10 % sa zníži aj na reštauračné a stravovacie služby. Uplatňovať sa bude počas daného obdobia na podávanie jedál a nápojov, ak sú sprevádzané službami, ako je napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu či umývateľného riadu a príboru. V tomto prípade sa totiž posudzuje plnenie z hľadiska DPH ako poskytnutie služby. Ak sa bude dodávať samotné jedlo alebo nápoj bez týchto služieb, bude to podliehať základnej sadzbe DPH.

„Cieľom tohto návrhu je dočasná podpora gastrosektora, ktorý je nielenže postihnutý aktuálnou negatívnou situáciou, ale patril aj medzi najzasiahnutejšie sektory počas trvania pandémie ochorenia COVID-19, keďže znížená sadzba DPH pomôže podnikateľom stabilizovať ceny týchto služieb, prípadne má značný potenciál ceny v tomto sektore aj znížiť,“ odôvodnil predkladateľ.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook