Ceny plynu pre domácnosti sa v roku 2023 zvýšia! Tu sú podrobnosti

Autor: Redakce
Celková koncová cena zemného plynu pre domácnosti na rok 2023 sa zmení v porovnaní s rokom 2022 v priemere o necelých 16 %.Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov vrátane domácností v priemere asi o 200 %. Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov na základe mimoriadnych opatrení vlády SR sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz. Priblížil, že regulované poplatky za distribúciu plynu vzrástli v priemere o 20 % v porovnaní s rokom 2022. Zatiaľ čo úroveň infraštruktúrnych nákladov na prevádzku distribučnej siete ostáva stabilná, výrazne narástli náklady na nákup zemného plynu na účely pokrytia fyzických strát v distribučnej sieti. Regulované poplatky za prepravu plynu pre domácnosti v porovnaní s rokom 2022 ostávajú nezmenené. Ďalšia časť celkovej ceny plynu, maximálna regulovaná cena za jeho dodávku pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 podľa Igaza vzrastie v priemere o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2022. „Úrad zohľadnil v regulovaných cenách dodávky plynu oprávnené náklady dodávateľov na nakúpený plyn pre svojich zraniteľných odberateľov v súlade s platnou legislatívou. Dodávatelia totiž nakupujú plyn na voľnom trhu, kde trhové ceny plynu za rozhodujúce obdobie vzrástli v priemere o viac ako 350 %,“ zdôraznil Igaz.Podčiarkol, že v prípade domácností a vybraných skupín zraniteľných odberateľov sú dodávatelia povinní uplatniť cenníky za dodávku plynu podľa mimoriadnych opatrení vlády SR, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami za dodávku plynu stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach na rok 2023. Ostatné regulované poplatky – za distribúciu a prepravu plynu - sa aj v prípade domácností uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu a legislatívneho rámca cenovej regulácie dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov úradu na rok 2023. Na základe toho sa celková koncová cena zemného plynu pre domácnosti na rok 2023 zmení v porovnaní s rokom 2022 v priemere o necelých 16 %. „Úrad nemá kompetenciu na právne záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov v uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať opatrenia vo všeobecnom hospodárskom záujme a nariadenie vlády SR, sledovať zverejnené cenníky za dodávku zemného plynu a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov zemného plynu,“ dodal predseda ÚRSO Andrej Juris.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook