Čaputová upozornila na neistotu zástupcov menšín súvisiacu s interpretáciou dát o národnosti

Bratislava – Zástupcovia menšín sa podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej ocitli v neistote, pretože štátne orgány sa zatiaľ nevyjadrili, akým spôsobom budú štatistické údaje o národnosti interpretovať. Upozornila na to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Výsledky sčítania obyvateľov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ukázali, že vyše 300-tisíc obyvateľov využilo možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam.

Dáta o národnosti vníma Čaputová ako základ pre realizáciu menšinových práv umožňujúcich rozvíjať ich kultúru, vzdelanosť či materinský jazyk. Považuje za dôležité výsledky sčítania interpretovať ústretovo vo vzťahu k národnostným menšinám. „Pri otázkach menšinových práv by sa malo vychádzať zo súčtu oboch národnostných kategórií, ktoré boli v metodike Štatistického úradu SR považované za rovnocenné. Pre rozptýlenie obáv považujem tiež za potrebné v komunikácii so zástupcami národnostných menšín v čo najkratšom čase ustáliť aj jednotnú interpretáciu príslušných právnych noriem,“ uzavrela.

Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 percenta obyvateľov (422,1 tisíca), rómsku uviedlo 1,23 percenta (67,2 tisíca) , rusínsku 0,44 percenta ( 23,7 tisíca), ukrajinskú 0,17 percenta (9,4 tisíca) a českú 0,53 percenta (29-tisíc). Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slovenska, teda 5,6 percenta. Slovenskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje jedno percento z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 percenta z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť. Maďarskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 34 089 obyvateľov, rómsku 88 985, rusínsku 39 810, nemeckú 5 255 a českú 16 175 obyvateľov.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk