Čaputová sa stretla s prezidentom Islandu, diskutovali aj o rovnosti a rovnoprávnosti

Autor: Redakce
Z¾ava: Prezident Islandu Gudni Thorlacius Jóhannesson a prezidentka SR Zuzana Èaputová poèas oficiálneho privítacieho ceremoniálu v rámci prijatia prezidenta Islandu prezidentkou SR v Prezidentskom paláci, na ktorom rokovali o rozvoji využívania geotermálnej energie, globálnej bezpeènosti, rodovej rovnosti a ochrane práv menšín. Bratislava, 27. október 2022. Foto: SITA/Diana Èernáková
O rozvoji využívania geotermálnej energie, globálnej bezpečnosti, rodovej rovnosti a ochrane práv menšín diskutovala prezidentka Zuzana Čaputová s islandským prezidentom Gudni Thorlaciusom Jóhannessonom, ktorý vo štvrtok pricestoval na návštevu Slovenska. 


„Naše obe krajiny a ďalšie krajiny v rámci Európskej únie čelia mnohým krízam. Je to predovšetkým energetická kríza. Slovenská republika bola dlhodobo závislá iba od jedného dodávateľa energozdrojov – od Ruska. Našťastie, v posledných mesiacoch sa nám podarilo diverzifikovať zdroje, aby sme sa stali nezávislejšími,“ uviedla prezidentka na tlačovej konferencii a doplnila, že ďalšou výzvou je kríza klimatická. „Je dôležité, aby sme posilnili našu národnú sebestačnosť, a aby sme čerpali z vlastných zdrojov v najmožnejšej miere. Považujem za dôležité, aby sme v dlhodobejšom horizonte zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov energie, a to predovšetkým geotermálnej energie, kde máme podľa expertov nevyužitý potenciál,“ skonštatovala slovenská hlava štátu na tlačovej besede s tým, že ide o zdroj energie, ktorý posilní našu nezávislosť, efektivitu a prispieva k ochrane klímy. Pripomenula, že Island je lídrom v tejto oblasti, čo je súčasne jedným z hlavných motívov návštevy islandského prezidenta a jeho delegácie. Islandský prezident doplnil, že „ je dôležité, aby sme znižovali našu závislosť na fosílnych palivách, aby sme znižovali emisie oxidu uhličitého a zároveň aby sme zvyšovali využite zelenej energie“. Pri spoločných rozhovoroch sa hlavy oboch štátov venovali aj otázkam rovnosti a rovnoprávnosti jednak medzi mužmi a ženami, ako aj rešpektu a rovnosti s ľuďmi z LBGTI+ komunity. V súvislosti s tragickou udalosťou na Zámockej v Bratislave, kde boli zavraždení dvaja mladí muži z LGBTI+ komunity, bola témou aj rodová rovnosť.
 „Island od roku 2006 zrovnoprávnil práva ľudí z týchto komunít, pokiaľ ide o manželské a partnerské zväzky,“ uviedla prezidentka Čaputová s tým, že na Islande k podobným prejavom nenávisti nedochádza. „Otrasný útok, ku ktorému pred dvoma týždňami prišlo v kaviarni Tepláreň, bol šokom aj u nás na Islande a som rád, že môžem takýmto symbolickým spôsobom preukázať našu solidaritu, podporu a vzdať úctu obetiam. Som zástancom slobody prejavu, slobody lásky a voľby. V silnej a zdravej spoločnosti by nikto nemal žiť v strachu z dôvodu vlastnej identity,“ povedal na tlačovej konferencii islandský prezident Jóhannesson. „Rodová rovnosť je aspekt, ktorý na Islande považujeme za niečo, v čom sme sa posunuli správnym smerom. Nie je to len otázka ľudského práva, ale aj otázka zdravého rozumu a praktickosti. Každý v spoločnosti má možnosť naplno prejaviť svoju hodnotu, bez ohľadu na to, akého je pohlavia, farby alebo pôvodu,“ doplnil prezident. Témou rokovania prezidentky s islandským prezidentom bolo aj nebezpečné šírenie nenávisti vo verejnom priestore, ktoré sa týka najmä sociálnych sietí. „Je to problém všetkých krajín, pokiaľ ide o potrebu zvýšiť zodpovednosť sociálnych platforiem, pretože sociálne siete sa stali priestorom na šírenie nielen dezinformácií, ale aj nebezpečnej nenávisti, ktorá niekedy prejde do konkrétnych útokov voči ľuďom,“ uzavrela prezidentka Čaputová.ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Twitter