Budú môcť Slováci zo zahraničia voliť prezidenta poštou? V riešení je novela!

Autor: Redakce
KK36 Marseille - Na snímke voliè hlasuje vo volebnej miestnosti v prvom kole parlamentných volieb vo Francúzsku 12. júna 2022 v Marseille. Úderom ôsmej hodiny sa v nede¾u ráno vo Francúzsku zaèalo prvé kolo parlamentných volieb. Podoba 577-èlennej dolnej komory Národného zhromaždenia však bude úplne jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoèní o týždeò — 19. júna. FOTO TASR/AP A voter casts his ballot in the first round of the French parliamentary election, Sunday, June 12, 2022 in Marseille, southern France. French voters are choosing lawmakers in a parliamentary election as President Emmanuel Macron seeks to secure his majority while under growing threat from a leftist coalition. (AP Photo/Daniel Cole)

Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na medzirezortné pripomienkovanie. Rezort chce tiež zákon upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.

„Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta SR s vytvorením možnosti hlasovať aj v druhom kole volieb, ak ani jeden z kandidátov v prvom kole volieb nezískal potrebný počet hlasov,“ uviedol rezort v dôvodovej správe návrhu.

Vytvoriť by sa mal informačný systém pre voľbu poštou. V ňom by sa volič zapísal do osobitného zoznamu voličov a videl by pohyb poštovej zásielky a hlasovacieho lístka. „Zavádza sa nová služba – získanie hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra,“ uviedol rezort v dôvodovej správe návrhu. Žiadatelia by tak už nemuseli komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti by sa adresovali na ministerstvo vnútra. Žiadosť o voľbu poštou by bolo možné podať elektronicky cez informačný systém alebo v listinnej podobe.

Návrh hovorí o tom, že na hlasovanie poštou by už nemuselo byť potrebné zasielať voličom hlasovacie lístky do zahraničia. Voliči by si ich vytlačili z webu ministerstva vnútra.

Spojením európskych volieb a druhým kolom voľby prezidenta chcú dosiahnuť vyšší záujem ľudí o eurovoľby a posilniť legitimitu volených poslancov. Predpokladom na spojenie volieb, ako aj zavedenie voľby poštou vo voľbách prezidenta, je novelizácia Ústavy SR. Voľby prezidenta by sa podľa návrhu vyhlasovali najneskôr 110 dní pred ich konaním. V súčasnosti je to 55 dní vopred.

Pre voľbu poštu by sa zriadil osobitný okrsok, pre ktorý by sa tvorili okrskové volebné komisie. „Okrem toho, že minimálny počet členov tejto volebnej komisie sa navrhuje ustanoviť na deväť, počet okrskov, pre ktoré sa budú utvárať okrskové volebné komisie, bude známy až po uplySulík a Heger mali rozsiahly rozhovor. SaS trvá na svojom stanovisku!nutí lehoty pre podanie žiadosti o voľbu poštou,“ vysvetlilo MV. Počet okrskov bude závisieť od počtu občanov, ktorí by prejavili záujem o hlasovanie poštou zo zahraničia.

Pokiaľ by si volič zásielku s hlasovacími materiálmi v zahraničí neprevzal a obálka sa vráti ministerstvu ako nedoručená, volič by mohol najneskôr desať dní predo dňom konania volieb požiadať o opätovné zaslanie hlasovacích materiálov. „Lehota je dôležitá preto, aby sa zabezpečila návratnosť hlasovacích lístkov s prihliadnutím na doručovacie lehoty pošty,“ uviedol rezort.

Volič by mohol zároveň voľbu poštou zrušiť, ak by chcel napríklad požiadať o hlasovací preukaz a hlasovať na území SR. „Zrušiť voľbu poštou možno však iba v prípade, že obálka s volebnými materiálmi sa vrátila ministerstvu vnútra ako nedoručená. V opačnom prípade by nebolo možné zamedziť dvojitému hlasovaniu,“ priblížilo MV v návrhu. Rezort vnútra navrhuje účinnosť novely od 1. marca 2023.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk