Bude nám chýbať plyn?

Autor: Redakce
Plynová kríza a nedostatok plynu v nasledujúcich mesiacoch Slovensku nehrozia. Poèas dnešného kontrolného dòa na centrálnom dispeèingu prevádzkovate¾a prepravnej siete Eustream v Nitre to potvrdil predseda predstavenstva Eustream Antoine Jourdain. Firma od 17. novembra tohto roka prevádzkuje tri kompresorové stanice. "Tok plynu z Ukrajiny je stabilný aj pri týchto nízkych teplotách. Ak by sa prietok zvýšil, naštartujeme aj štvrtú kompresorovú stanicu. Terajší spôsob prevádzky však predpokladáme poèas celej zimy," uviedol Jourdain. Na snímke kompresorová stanica plynovodu v Ivánke pri Nitre 16.decembra 2010. FOTO TASR - Henrich Mišoviè

Nemecký úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bundesnetzagentur, uviedol, že nedostatok plynu počas zimy je čoraz viac nepravdepodobný.

 

Situácia je podľa úradu „menej napätá ako na začiatku zimy“. Za napätú pritom situáciu označuje odvtedy, čo Rusko začalo v júni znižovať dodávky plynu do Nemecka. Bundesnetzagentur vo svojej dennej správe uvádza, že „stále nemožno vylúčiť zhoršenie situácie“ a zároveň pripomína, že „šetrné využívanie plynu zostáva dôležité“. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Nemecko usiluje nahradiť ruské dodávky plynu inými. Buduje niekoľko terminálov na skvapalnený zemný plyn, pričom prvý už v decembri inaugurovali, dočasne obnovilo činnosť starých tepelných elektrární a predĺžilo činnosť troch posledných jadrových elektrární. Krajina tiež vyvinula väčšie úsilie pri napĺňaní zásobníkov plynu, ktoré sú v súčasnosti naplnené na takmer 91 percent.

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook