Beňová zhodnotila čím sa Európsky parlament zaoberal v roku 2022

Autor: Redakce
Nový rok bude nám prinesie nepochybne veľké množstvo výziev, ktoré preveria aj schopnosť prehlbovania koordinácie medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). 

Ako ďalej uviedla europoslankyňa Monika Beňová (SAD, SK) v tlačovej správe, bude sa to týkať najmä pomoci Ukrajine, vyrovnávania sa s pokračujúcimi krízami a hľadania nových možností rozvoja spolupráce a partnerstva v oblasti obrany a bezpečnosti. „Napriek v súčasnosti zdanlivo bezvýchodiskovej situácii je potrebné, aby sa EÚ a jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu aktívne podieľali na hľadaní mierového riešenia prebiehajúceho konfliktu,“ uviedla Beňová. Základnou podmienku na riešenie tohto konfliktu musí byť podľa europoslankyne vnímanie Ukrajiny ako suverénneho a zvrchovaného štátu s nespochybniteľnou územnou celistvosťou. Beňová zároveň zhodnotila, že v roku 2022 sa Európsky parlament zameriaval najmä na vyrovnávanie sa s rôznymi druhmi kríz. „Na začiatku roka išlo najmä o opatrenia týkajúce sa pomoci krajinám pri hospodárskej obnove. Rozširovala sa spolupráca v prípade zdravotnej únie, podporovaný bol i rozvoj digitalizácie spolu so zaistením bezpečnejšieho online prostredia. Zároveň situáciu v Európe, samozrejme, zásadným spôsobom zmenila nezmyselná ruská vojenská agresia voči Ukrajine,“ skonštatovala.

Europoslankyňa ďalej dodala, že opatrenia, ktorých prijímanie podporoval i Európsky parlament, sa majú zameriavať na strategickú ochranu európskeho priemyslu, fungovanie regionálnych samospráv, ale aj drobných odberateľov energií. „Členské štáty vrátane Slovenska dostali, napr. možnosť presunúť nevyužité eurofondy na pomoc obyvateľom a firmám, ktoré sú zasiahnuté vysokými cenami energií,“ uviedla. V roku 2022 sa Európsky parlament venoval otázkam vojny na Ukrajine, prílevom utečencov, ohrozenia dostupnosti energetických surovín či potrebou zvýšiť bezpečnosť EÚ. Zároveň odobril striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok počas zimy, schválil uvoľnenie prostriedkov pre členské štáty, ktoré poskytli útočisko Ukrajincom a taktiež prijal kroky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Európsky parlament ďalej prijal smernicu o primeraných minimálnych mzdách v EÚ a vydali odporúčania na zlepšenie situácie v rómskych osadách v únii. Poslanci taktiež predĺžili systém roamingu za vnútroštátne ceny o ďalších desať rokov a taktiež prijali prelomové pravidlá týkajúce sa online priestoru. V novom roku sa majú poslanci európskeho parlamentu zaoberať energetikou, obehovým hospodárstvom, migráciou či bezpečnosťou v online prostredí. Budú rokovať o návrhoch právneho rámca pre umelú inteligenciu, pravidiel pre kryptomeny či tzv. aktu o údajoch, ktorý by mal ustanoviť spoločné pravidlá na reguláciu zdieľania údajov pri používaní prepojených produktov alebo súvisiacich služieb. Ďalej bude parlament rokovať o európskom akte o čipoch, ktorý by mal v rámci reakcie na celosvetový nedostatok polovodičov zaistiť, aby EÚ v tejto oblasti disponovala potrebnými zručnosťami, nástrojmi a technológiami. 


ZDROJ: webnoviny.sk
FOTO: Facebook