Eduard Heger: SLOVENSKÝCH LEKÁROV V ZDRAVOTNÍCTVE POSILNIA UKRAJINSKÍ!

Autor: Redakce
Dočasne poverený premiér Eduard Heger, uviedol na svojej sociálnej sieti status: ,,SLOVENSKÝCH LEKÁROV V ZDRAVOTNÍCTVE POSILNIA UKRAJINSKÍ PEDIATRI!“
,,Dnes sme predstavili riešenie, ako plnohodnotne zapojiť pediatrov z Ukrajiny a z tretích krajín do slovenského zdravotníctva. Slovensko má dlhodobo nedostatok lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Práve posila v podobe zahraničných pediatrov nám výrazne pomôže. Zjednodušili sme preto podmienky na výkon práce,“ dodal.
Heger zverejnil aj postup ako to bude prebiehať:
1️⃣ ukrajinskí pediatri vykonajú skúšku spôsobilosti, ktorú môžu absolvovať v ukrajinčine alebo ruštine
2️⃣ potom môžu nastúpiť na dočasnú odbornú stáž a už pracovať v ambulanciách a nemocniciach
3️⃣ alebo môžu ísť priamo na doplňujúcu skúšku, výsledkom ktorej bude uznanie titulu všeobecného lekára platného v celej EÚ
4️⃣ následne je už postup rovnaký ako u našich lekárov, teda môžu si urobiť atestácie a podobne
,,Vytvorili sme tak jednotný manuál ako postupovať a zároveň sme aj znížili náklady na skúšku, ktorú musia lekári absolvovať. Verím, že zjednodušenie podmienok pre vstup zahraničných lekárov zlepší situáciu s nedostatkom pediatrov v slovenskom zdravotníctve,“ doplnil na záver.

ZDROJ: Facebook.com/premier.sr

ZDROJ FOTO: Facebook.com/premier.sr